Vi artesà i ecològic / Artisan ecologic wine

100%  Xarel.lo  2017    25€ + envio

Per a compra d’ampolles / Please contact :

nosona@gmail.com

T. +34   63 05 47 008

Vinyes Velles / Old Vines

 

Un celler dins del parc natural / A cellar in the natural park

A Clos GUINEU treballem des de les terres de l’entorn del Parc Natural del Garraf, a les muntanyes del Nord de Sitges,  una zona amb unes característiques singulars i diferents a la de la resta del territori del Penedès. Els estius càlids i els sòls càrstics amb una vegetació formada per el típic sotabosc mediterrani, caracteritzen un raïm que concentra aromes i sabors, imprimint un caràcter únic als nostres vins.

Vinya ecològica / Ecologic vines

Escriviu-nos per a compres / Please send a mail to contact us

Per Clos Guineu la qualitat del vi és el més important i també ho és, fer-ho amb el mínim impacte!

El celler és autosuficient energèticament.  Dissenyat pels arquitectes de www.walden0.com, va ser el primer edifici rehabilitat a Espanya a complir amb els requisits passius.  Només fa servir energia renovable a partir de plaquers solars, sense connexió a la xarxa, i per tant emeteix zero CO2.

Amb la bona base mediambiental del celler, ens queda millorar la distribució i l’embotellat. Es per això que farem arribar les ampolles  directament a casa teva en bicicleta  elèctrica, a Barcelona i Sitges. De moment no és perfecte, ens hem donat un termini de tres anys per acabar de millorar la cadena cap a les zero emissions.